Информације

КОНТАКТ /

РЕДАКЦИЈА /

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК /

 • Др Татјана Јевремовић Петровић

urednik@pravoiprivreda.rs

СЕКРЕТАР /

 • Др Маша Мишковић

sekretar@pravoiprivreda.rs

ИЗДАВАЧ /

 • Удружење правника у привреди Републике Србије
  Теразије 27, V спрат, 11000 Београд, Србија
  office@pravniciuprivredi.org.rs 
 • Правни факултет Универзитета у Београду
  Булевар краља Александра 67, 11000 Београд, Србија
  pravni@ius.bg.ac.rs