ИЗДАВАЧ /

Удружење правника у привреди Републике Србије

Правни факултет Универзитета у Београду

О ЧАСОПИСУ /

Часопис Право и привреда (ISSN 0354-3501) излази од 1993. године као наставак часописа Привредноправни приручник (ISSN 0032-9002) који је излазио од 1963. године. У часопису се објављују оригинални научни чланци, критичке анализе, коментари судских одлука и прикази књига. Од 2020. године часопис излази и у електронској форми (eISSN 2683-5592).

Радови објављени у часопису подлежу анонимној рецензији двоје рецензената које одређује редакција.

Часопис Право и привреда је у режиму отвореног приступа ↓

ГЛАВНИ УРЕДНИК /

Проф. др Татјана Јевремовић Петровић

ПОЧАСНИ ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК /

Проф. др Мирко Васиљевић

РЕДАКЦИЈА /

Редакцију часописа чине чланови извршног и саветодавног одбора.

СЕКРЕТАР /

Др Маша Мишковић

ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР /

Јелисавета Бољановић
Владимир Пешић

Комплетну редакцију можете да видите на засебној страници.

ЧАСОПИС /

ПРВА ГОДИНА / 1993

ПЕРИОДИЧНОСТ / часопис излази квартално

март /бр. 1/
јун /бр. 2/
септембар /бр. 3/
децембар /бр. 4/

ЈЕЗИК / српски и енглески

У часопису се објављују текстови на српском и енглеском језику.
Часопис излази у штампаном и електронском облику. Штампани примерак часописа се наплаћује. Годишња претплата износи 4.550 динара за физичка лица, односно 9.100 динара за правна лица.

КОНТАКТ /

Редакција
redakcija@pravoiprivreda.rs 

Главни и одговорни уредник
urednik@pravoiprivreda.rs 

Секретар
sekretar@pravoiprivreda.rs 

Будите са нама у контакту путем мрежа /

| |