IZDAVAČ /

Udruženje pravnika u privredi Republike Srbije

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

O ČASOPISU /

Časopis Pravo i privreda (ISSN 0354-3501) izlazi od 1993. godine kao nastavak časopisa Privrednopravni priručnik (ISSN 0032-9002) koji je izlazio od 1963. godine. U časopisu se objavljuju originalni naučni članci, kritičke analize, komentari sudskih odluka i prikazi knjiga. Od 2020. godine časopis izlazi i u elektronskoj formi (eISSN 2683-5592).

Radovi objavljeni u časopisu podležu anonimnoj recenziji dvoje recenzenata koje određuje redakcija.

Časopis Pravo i privreda je u režimu otvorenog pristupa ↓

GLAVNI UREDNIK /

Prof. dr Tatjana Jevremović Petrović

POČASNI GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK /

Prof. dr Mirko Vasiljević

REDAKCIJA /

Redakciju časopisa čine članovi izvršnog i savetodavnog odbora.

SEKRETAR /

Dr Maša Mišković

TEHNIČKI SEKRETAR /

Jelisaveta Boljanović
Vladimir Pešić

Kompletnu redakciju možete da vidite na zasebnoj stranici.

ČASOPIS /

PRVA GODINA / 1993

PERIODIČNOST / časopis izlazi kvartalno

mart /br. 1/
jun /br. 2/
septembar /br. 3/
decembar /br. 4/

JEZIK / srpski i engleski

U časopisu se objavljuju tekstovi na srpskom i engleskom jeziku.
Časopis izlazi u štampanom i elektronskom obliku. Štampani primerak časopisa se naplaćuje. Godišnja pretplata iznosi 4.550 dinara za fizička lica, odnosno 9.100 dinara za pravna lica.

KONTAKT /

Redakcija
redakcija@pravoiprivreda.rs 

Glavni i odgovorni urednik
urednik@pravoiprivreda.rs 

Sekretar
sekretar@pravoiprivreda.rs 

Budite sa nama u kontaktu putem mreža /

| |