О часопису

Право и привреда је један од водећих научних часописа за привредноправну теорију и праксу. Као наставак часописа Привредноправни приручник који је излазио од 1963. године, часопис Право и привреда је први пут објављен 1993. године. Часопис Право и привреда је својим настанком попунио велику празнину која је постојала у одсуству часописа који би се искључиво бавио привредноправним темама.

У часопису се објављују радови из различитих тематских области привредног и других сродних правних грана, попут компанијског права, трговинског права, берзанског права, стечајног права, права конкуренције, права интелектуалне својине, међународног трговинског права, арбитражног права, корпоративног управљања, уговорног права, грађанског процесног права, пореског права и сл. У часопису се објављују оригинални научни чланци, критичке анализе, коментари судских одлука и прикази књига. Од 2020. године часопис излази и у електронској форми (eISSN 2683-5592), а радови су доступни без накнаде непосредно након објављивања броја.

КОНТАКТ /

РЕДАКЦИЈА /

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК /

 • Др Татјана Јевремовић Петровић

urednik@pravoiprivreda.rs

СЕКРЕТАР /

 • Др Маша Мишковић

sekretar@pravoiprivreda.rs

ИЗДАВАЧ /

 • Удружење правника у привреди Републике Србије
  Теразије 27, V спрат, 11000 Београд, Србија
  office@pravniciuprivredi.org.rs 
 • Правни факултет Универзитета у Београду
  Булевар краља Александра 67, 11000 Београд, Србија
  pravni@ius.bg.ac.rs