Право и привреда 2018 | Вол 56 | 4–6
Погледајте и друге радове аутора из овог броја /